Monday, October 9, 2017

ඒ රටේ මිනිස්සුන්ගෙ කැත ගතිගුණ


  1. අලුත් සින්දුවක් හෝ කතාවක් ප්‍රසිද්ධ වූ විට මෙය කොපියක් දැයි ඇසීම
  2. කෙනෙකුගේ සාර්ථකත්වය පිටුපස හොර මාර්ගයක් තිබේ යැයි සැක කිරීම
  3. පාරට කොලයක් විසි කිරීමට පෙර දෙවරක් සිතා නැවත එක කොලයකින් පරිසරය දූෂණය නොවේ යැයි නිගමනය කර නැවත කොලය පාරට විසි කිරීම
  4. ගර්භණීය කාන්තාවකට හෝ  ආබාධිත  පුද්ගලයකුට  කැමැත්තෙන්ම ආසනය ලබාදී ඇයි මටම මෙහෙම වෙන්නේ යැයි සිතීම
  5. නිවසට අමුත්තන් එන විට පමණක් ගේ අස් පස් කිරීම
  6. සාරිය බාගෙට ඇන්දහම Posh ලෙස නම් කරනු ලබන අතර, හරියට ඇන්දහම ගොඩේශස් ලෙස හැඳින ගැනීම

 - මතු සම්බන්ධයි - 

Saturday, September 30, 2017

ලොකුම මායාව

මගේ සිතට දැනුනු මේ සිතිවිලි ධාරාව සටහන් කරන්න හිතුණා. 
අවුරුදු දහයකට පෙර මාත් එක්ක හිටපු මගේ යාලුවෝ දැන් මා ළඟ නැහැ,
ඔවුන්ගේ පින්තූර එකින් එක බලනකොට මා දැනසිටි ඒ පොඩි උන් ම දැයි කියා මට හිතෙනවා,
ගවුම් කෑලි ඇඳපු උන් දැන් සාරි අඳිනවා,
උයන්න ට බැරිව හිටපු හැම එකාම රසට උයනවා,
ළමයි නලවන්න බෑ කියපු එවුන් ළමයි නලවනවා,
ගෙදර අත ඇරලා කොහෙවත් යන්නෙ නෑ කියපු උන් දුර ඈත රටවල් වලට වෙලා තනිවම ජීවත් වෙනවා,
කොල්ලා දාලා ගියා කියලා කවදාවත් කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා හිටපු එවුන් දැන් කසාද බැඳලා,
මමයි උඹේ හොඳම යාලුවා කියපු එවුන්ව දැන් හොයා ගන්නවත් නෑ,
හැම අවුරුද්දෙම අපි සෙට් වෙමු කියපු ඒවයේ කෑලිත් නැ,
සමහර එවුන් ව මට අඳුරගන්නත් බෑ!
මේක තමයි මගේ ජීවිතයේ මම දැකපු ලොකුම මායාව,
කාලය කල වෙනසක අරුමය...

Monday, July 24, 2017

අපැහැදිළි බැඳීම්

ආදරය නොහඳුන තැනකට ආදරය පුදන විට
බැඳීම් නැති තැනක බැඳීම් ඇති කර ගත් විට
හිමි නොවනා සෙනෙහසකට උරුමය පතන විට
හිත් තැවුල්, ලතැවුල්, නිම් නැති කඳුළැලි නිබඳව

Monday, July 10, 2017

ලැජ්ජාකාරි


දුටුවත් ඔබේ සුකුමල වත හැමදාම
සිටියත් ලඟින් දැවටී නුඹ සත් සබඳ
දැනුනත් සෙනෙහෙ මහමෙර තරමට උසට
තවමත් නුඹව සඟවමි කව් පද  අතර

Monday, July 3, 2017

කවි පේළි

කලාවට ලැදි මගේ සිතේ
සියුම් තැන් ස්පර්ශ් කර
ලියූ ඒ කවි පේළි සුන්දරයි 
මයේ සබඳ...

මුතු මාලයක් සේ
පද වැල් එක පේළියට
එක් කර ගොතා යසට
ලීවේ මා වෙනුවෙන්ද...

මා නොදත් මගේ ගුණ
නුඹ කරන විට වරුණ
හදවතට දැනෙන්නේ
නුඹේ ආදරේ තරම...

මගේ සිනහව පතන
අහින්සක නුඹේ ලය
රිදවන්න බෑ තවත්
මා දුරස් වූ නමුත්..

Friday, June 16, 2017

Zashgal's Tandem Sky Dive

Well Well Well.. It was a dream I had for two years ever since I saw my friend's friend jumping out of a plane. My friend said she got a free chance to jump as a part of a fund raising campaign. I watched that video more than 10 times dreaming to jump one day.

I checked online how much is the package to jump in Dubai over the palm islands. Ooh my God! It was $555. Had to give up the idea as I was doing my very first job and could not afford. 

Also tickets cannot be purchased over the counter. Have to reserve in advance and usually you get a date almost after 30 to 40 days. So there is a long waiting time and have also have to plan the tour accordingly.

Right after two years, I got an opportunity to do a short term assignment in UAE, which offered me the chance to live there for 3 months. Very first thing I did was booking my tickets to SkyDive.I was really excited as it was a dream come true.

My SkyDive was a Tandem SkyDive which means I am attached to the front of an instructor using a special full-body harness. Four attachment points ensure I am stuck to him like glue.

It was a Saturday morning. My SkyDive was scheduled at 10.30 am. Google maps helped me to reach the destination and I was on time.

Weather was nice and I am alone. Most of the Sky Divers were with their friends or family. I didn't care about it. I went to the SkyDive Product merchandising shop and bought myself a T-Shirt as well. 

I went to the cashier and got my coupon for the day and sat in the waiting area to see who is my instructor.The plane number and instructor's name was displayed on the TV screen in the waiting area. I got mine. Yellow Plane and my instructor was Mic. 

After fifteen minutes, he called my name louder. I walked to him and greeted. He gave me my gear and helped me to wear it. He instructed on how to float up in the sky. How to keep my feet and hands.


We waited for another ten minutes for others to prepare. In a flight they take 4 divers, 4 instructors and 4 photographers. 

The plane is pretty small with horizontal seating. I felt like I am going to the battle as I have seen those kind of plane rides only in movies. 

I think all of the divers are first timers and they were excited too. Its not only excitement, it was a moment between life and death. 

The door shuts. It is not a usual flight and it is extremely loud. As we climb towards the clouds I see Dubai Marina Skyline gets smaller. More buildings reveals themselves across the ocean below.


Maybe 10 minutes into the flight, Mic asked me to sit on his lap. It was bit awkward. I gave him a look with a smirk. He explained, it’s not personal, strictly business and he laughed. We must link together and tighten down all the straps before the big jump.

Photographer started recording from that moment onwards. He asked me, do you have anything to tell. I said, I can tick off this task from my bucket list and I love you all. :D 

15 minutes after takeoff we’re finally at 15,000 feet. The pilot signals that he’s in position. Oh shit. It’s all happening a bit too fast. 

Do I lean my head back and then cross my arms? Or is it the other way around? I can’t remember if it matters or not. The door is open. This is actually going to happen.

I’ve been pretty calm up until this point. Suddenly adrenaline is rushing through my veins. Wind is whipping around the cabin. I can’t hear anything.
Mic yells for me to stick my feet outside the aircraft. I do what he says. There’s a tiny metal step outside, barely big enough for both of my feet to rest on.

For the first few seconds we tumbled through the sky in a weightless front flip. I can’t tell which way is up. The earth spins. I was completely disoriented.


Image may contain: 1 person
Gravity is pulling us downward faster and faster. My mouth is open, and the air quickly dries it out completely. With no hair on my head, my goggles start to slip off.

It’s difficult to process what’s happening though. My mind can’t handle the sensory overload. It’s never experienced these sensations before.
Image may contain: 1 person, skyWe’re still falling, but I can feel air pressure building up beneath us.

It was the moment, floating up in the air having a fantastic view of the Dubai Palm Island. Buildings are so tiny and it was an amazing view. I felt like I am a kite. It was amazing

Suddenly the free-fall experience stops with a jolt. Tony has pulled the ripcord, unleashing a massive parachute that quickly slows us. 

The jump isn’t over yet though…
Hanging at either side of me are a pair of steering lines. We can control our direction with them, pulling right to turn right, left to turn left. Pulling hard on one side creates a fast downward spiral.

We glide towards the Earth like this for another 7 minutes. Soon I spot the landing zone. It was so much fun and our photographer landed first and started to take picture of us landing. It was amazing. I couldn't feel my feet for 3 seconds and couldn't stand up on my feet. I still don't know why.


That was ones in lifetime experience and I think I can proudly talk about it throughout my life. 

Sunday, January 1, 2017

1st Day of 2017

I always have this unclassified feeling on the 1st day of the year. I really cannot say what it is because I get this feeling every year on 1st of January. Weird right? May be not... 

I think its the excitement I have towards a new beginning, excitement of being fresh and I always believe I can do better and be a new person on this day. I am sure most of you would have the same feeling and it fades away with time and with all the busy schedules. 

So I was thinking how to feel the same throughout the year. How to be fresh and maintain the excitement. I hope this tip will help you in someway to keep the excitement up especially if you get bored very soon.

If you have a bigger task to do, always have smaller milestone so this will keep you on track as well as it will give you the feeling of accomplishment. A simple example is your target is to learn to play the guitar. Set a target --> within two weeks I will learn the basic 3 chords and practice everyday one hour. By the end of two weeks, you can evaluate your own performance and if you have sticked to your plan, definitely you will be happy and you will feel that you have accomplished. Smaller goals help you to reach the bigger target effectively.

All you need to do this is your own commitment, or you can ask help of someone who is living with you, just to keep track of what you are doing and motivate you. This can be a family member, a friend, a corewvorker, girlfriend, boyfriend etc. I believe then these tasks will be more easier.

So good luck.. 

I am excited, I have listed so many things for this year. Will see how it goes.. 

Live Tweets -- Follow Me

    Total Pageviews